همکاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، قاسمی- مدیرکل آزمایشگاه به همراه……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، قاسمی- مدیرکل آزمایشگاه به همراه کارشناسان مربوطه جهت بررسی مسائل فی مابین با مدیرکل بنیاد مسکن استان، جلسه ای تشکیل دادند.
در این نشست موضوع مشاوره در پروژه های بنیاد، تلاش در نحوه کار، چگونگی پرداخت هزینه ها، ایجاد تفاهم نامه بین دو دستگاه، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز مطرح گردید. سپس حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن، جایگاه و سلامت در عملکرد آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پروژه ها را مورد تأیید و تأکید قرار داد. و مقرر شد طبق سنوات گذشته با توجه به آغازعملیات اجرایی در پروژه های بنیاد مسکن، همکاری و تعامل بیشتر صورت گیرد.

Print Friendly, PDF & Email