آخرین خبرها

پایان طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در استان بوشهر

مهندس عبدالهی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن و دبیر ستاد اجرایی طرح آمارگیری در خصوص سومین مرحله طرح آمارگیری…….

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن: مهندس عبدالهی معاون بازسازی و دبیر ستاد اجرایی طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در خصوص سومین مرحله این طرح گفت: آمارگیری از تاریخ ۲۰ مهرماه ۹۲ در ۱۲۰ روستای استان آغاز گردید. و برای ۸ هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی ۴۵۲۹ فرم تکمیل شد.

وی بیان داشت: در مدت ۲ هفته اول، طرح آمارگیری شهرستان های گناوه، دیلم و دیر با ۳۱ روستا به پایان رسید. و همزمان با گذشت سه هفته طرح آمارگیری شهرستان های دشتستان، دشتی، جم و بوشهر جمعاً با ۶۱ روستا با ۹۰ درصد پیشرفت و شهرستان های کنگان و تنگستان با ۲۸ روستا با ۶۰ درصد پیشرفت به کار خود ادامه دادند.

 با اعلام تاریخ ۲۰ آبانماه ۹۲ آمارگیری در استان بوشهر به اتمام رسیده است و مراحل کارشناسی فرم های مربوطه پس از بازبینی به مرکز ارسال خواهد شد.

مهندس عبدالهی افزود: این آمارگیری سه پرسشنامه دارد که عبارتند از:

 پرسشنامه شماره یک: اطلاعات مربوط به شماره پلاک، نوع معبر، نوع واحد مسکونی ( که آیا بصورت دائمی یا موسمی) زندگی میکنند پُر خواهد شد.

 پرسشنامه شماره دو: مربوط به اطلاعات تفصیلی شامل تعداد طبقات، عمر واحد ، مساحت زمین و وضعیت سند و از این قبیل پرسشها.

پرسشنامه شماره سه: شامل نام آبادی، فعالیت اقتصادی روستا و اطلاعاتی از این قبیل.

وی در ادامه گفت: هدف کلی از اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی، شناخت خصوصیات فنی، معماری واحد های مسکونی روستایی(نوع سازه، نحوه ساخت وتعداداتاقها) – شناخت ویژگی های عمومی روستا (قمیت یک مترزمین وهزینه ساخت یک مترمربع زمین) – شناخت و تغییرات ایجاد شده در واحد های مسکونی بهسازی شده.

نتایجی که از این طرح  بدست خواهد آمد در بهبود و ساماندهی امکانات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، توسعه امکانات عمرانی و مقاوم سازی واحد های مسکونی  روستا را در بر خواهد داشت.            

Print Friendly, PDF & Email