پروژه های نیمه تمام انجمن خیرین مسکن ساز بوشهر در انتظار اعتبار لازم

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن بوشهر؛ مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز بوشهر گفت: اعتبار لازم جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام انجمن خیرین مسکن ساز در بوشهر اختصاص یابد.

علی یزدانشناس در نشست با مهندس خاکی پور، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره) و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران با ارائه گزارشی از زمینهای در اختیار این انجمن جهت احداث  واحدهای مسکونی، افزود: احداث۱۲۰ واحد مسکونی را در دستور کار قرار دادیم که ۶۰ واحد مسکونی جهت محرومین شهرستان کنگان و ۶۰ واحد مسکونی دیگر نیز جهت خانواده های دارای دو معلول در سه شهرستان خواهد بود.

وی ادامه داد: ۵۰ واحد مسکونی نیز در شهر جدید عالیشهر ایجاد خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره) و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایتهای مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در اجرای پروژه های انجمن خیرین مسکن ساز تأکید کرد: انجمن خیرین مسکن ساز و حساب ۱۰۰ امام(ره) می توانند هم افزایی داشته باشند و استان بوشهر در این خصوص بخوبی پایه گذاری شده است.

 فرهاد خاکی پور، گفت: انتظار می رود چتر حمایتی بنیاد مسکن بوشهر از انجمن خیرین مسکن ساز و حساب ۱۰۰ امام (ره) جهت اجرای پروژه های مهم در این استان وسعت بیشتری پیدا کند.

Print Friendly, PDF & Email