پیام تبریک سرپرست بنیاد مسکن به مناسبت سال جدید

 پیام تبریک سال جدید توسط حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان به همکاران.

متن پیام

payam

Print Friendly, PDF & Email