کسب رتبه‌ سوم ذیحسابی بنیاد مسکن بوشهر در کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ طی نامه‌ای با امضای “هادی درفشی” معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ذیحسابی های برتر کشور معرفی شدند، که در این میان ذیحسابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر رتبه سوم را کسب کرد.

در ارزیابی های بعمل آمده، در خصوص اعتبارات دولتی تحت عناوین نقد، اوراق بهادار، قیر رایگان و غیره مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در چارچوب دستورالعمل ها و آیین نامه و ضوابط مالی باعث شد تا عملکرد ذیحسابی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر در سطح کشور مطلوب ارزیابی شود و به رتبه سوم نائل گردد.

مظاهر قجر، که مسئولیت ذیحسابی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر عهده دار است، توانست با تلاشهای بی وقفه و مجموعه منسجم ذیحسابی این افتخار را رقم بزند.

کسب این موفقیت‌های ارزشمند را به مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر و همکاران سخت‌کوش حوزه‌ ذیحسابی و همه‌همکاران متعهد و توانمند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تبریک عرض می‌نماییم.

Print Friendly, PDF & Email