کسب رتبه سوم بنیاد مسکن استان بوشهر

کسب مقام سوم توسط بنیاد مسکن استان بوشهر در حمایت از انجام امور محوله انجمن خیرین……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، از سوی مهندس تابش – رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به پاس قدردانی از حمایت های سرپرست بنیاد مسکن و همکاران از انجمن خیرین مسکن ساز استان با اهدا لوح سپاس در کسب رتبه سوم کشوری قدردانی بعمل آید.

تصویـر1

Print Friendly, PDF & Email