آخرین خبرها

کفتگوی اختصاصی در مورد طرح آمارگیری مسکن روستایی با مدیرکل بنیادمسکن

ازکل  ۳۹۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۱۲۰ روستا در ۱۰ شهرستان به عنوان نمونه انتخاب شده…

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، هفته نامه اتحادجنوب دریک گفتگوی اختصاصی با مهندس فرزانه مدیرکل بنیاد مسکن موضوع طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن در ۱۲۰ روستای استان بوشهررا مطرح نمودند.مهندس فرزانه بیان داشتند: طرح آمارگیری از ۲۰ مهرماه شروع و تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۲ پایان خواهد یافت. این طرح به منظور بهبود وساماندهی امکانات رفاهی و معیشت روستائیان و توسعه امکانات عمرانی، مسکونی وبهداشتی روستاهای استان بوشهربه اجرا گذاشته می شود.

وی ادامه داد: از کل  ۳۹۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۱۲۰ روستا در ۱۰ شهرستان به عنوان نمونه انتخاب شده و براساس این طرح ۱۰روستا در شهرستان بوشهر- ۱۸ روستا درتنگستان- ۲۴ روستا در دشتستان – ۱۳روستا در دشتی- ۱۰روستا در دیر- ۲روستا درکنگان- ۸ روستا در عسلویه- ۱۱روستا درگناوه- ۱۰روستا در دیلم و ۱۴ روستا در جم مورد بررسی قرار خواهند گرفت که سهم شهرستان دشتستان بدلیل وسعت زیاد بیشترین سهمیه در این طرح را دارد.  

Print Friendly, PDF & Email