کلید سوالات آزمون ورود به حرفه نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

سوالات و کلید سوالات آزمون ورود به حرفه نظارت بر ساخت و سازهای روستایی خرداد ۱۴۰۰ استان بوشهر منتشر شد.

 

http://www.azmoon360.com/bonyadmaskan

سوالات و کلید سوالات آزمون نظارت روستایی خرداد ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email