کمکهای مردمی – زلزله کرمانشاه

هموطن گرامی:

شما می توانید کمکهای نقدی خود را جهت کمک به ساخت مسکن مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از طریق شماره حسابهای ذیل به حساب ۱۰۰ امام (ره) نزد شعب بانک ملی واریز نمایید.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 شماره سیبای – بانک ملی                ۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۵

شماره شبا        IR60 0170 0000 0011 0011 0010 05

Print Friendly, PDF & Email