۵۸ درصد واحدهای مسکونی استان بوشهر مقاوم سازی شده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ معاون بازسازی بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۷۴ هزار واحد مسکونی در سطح استان وجود دارد که ۵۸ درصد آن مقاوم سازی شده است.

سالار عبداللهی در گردهمایی شهرداران، شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان دشتی اظهار داشت: هم اکنون میانگین نرم کشوری در زمینه مقاوم سازی ۵۰ درصد است.

معاون بازسازی بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: شهرستان دشتی در این زمینه با ۶۰ درصد در سطح استان پیشتاز است.

عبداللهی با بیان اینکه در زمینه پیشگیری و مقاوم سازی اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: شهرستان دشتی در زمینه طرح اقدام ملی مسکن و مقاوم سازی واحدهای مسکونی رتبه اول استان به خود اختصاص داده است.

وی خاطر نشان کرد: ۴۵ میلیارد تومان برای مسکن محرومین استان اختصاص داده شده است.

عبداللهی اضافه کرد: در زمان زلزله بخش شنبه و طسوج هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی مقاوم سازی شده است.

وی ادامه داد: خانواده‌های دو معلول در شهرستان صاحب مسکن می‌شوند.

Print Friendly, PDF & Email