۱۶۲ واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان دشتی احداث می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ به منظور پیگیری نحوه ثبت نام متقاضیان طرح ملی مسکن، مدیرکل بنیاد مسکن استان به همراه معاون مسکن شهری این اداره کل از بنیاد مسکن شهرستان دشتی بازدید کرد.

در این بازدید رییس بنیاد مسکن شهرستان دشتی که خود وظیفه ثبت نام متقاضیان را برعهده گرفته بود، نحوه ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه جامع طرح اقدام  ملی مسکن را برای مدیرکل بنیاد مسکن استان تشریح کرد.

به گفته سید اصغر صالحی، رییس بنیاد مسکن شهرستان دشتی تاکنون ۵۲۳ نفر در شهر خورموج و ۶۴ نفر در شهر کاکی در طرح اقدام ملی مسکن در این شهرستان ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه ۱۶۲ واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان دشتی (شهرهای خورموج و کاکی) احداث خواهد شد، از ثبت نام کنندگان خواست هرچه سریعتر نسبت به بارگذاری مدارک خود حداکثر تا پایان شهریورماه اقدام کنند.

Print Friendly, PDF & Email