پشتیبانی | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
آخرین خبرها

پشتیبانی

دولت برای افتتاح پروژه‌ها منابع مالی بنیاد مسکن را تأمین کند

به گزارش “روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای بنیاد مسکن تأکید کرد: اگر منابع مالی از سوی دولت تأمین شود همه پروژه‌های واگذاری به بنیاد مسکن در زمان‌ها تعیین‌شده مورد بهره‌برداری خواهند رسید. ادامه مطلب »