تاریخچه و معرفی | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
آخرین خبرها

تاریخچه و معرفی

خداوند مسكن شما را محل آرامشتان قرارداده است. “قرآن كريم” بي سرپناهي منشاء رنج هر خانواده وبسياري از آفات زيان بار جامعه بشري است.اقدام همه جانبه دولت وافراد خيّر ونيكوكار درجهت رفع مشكل مسكن نيازمندان بطور مسلم چهره فرهنگي،سياسي واقتصادي جامعه را تغيير خواهد داد. با افتتاح حساب ۱۰۰ حضرت امام خميني(ره) درجمهوري اسلامي ايران سنگ زيربناي رفع معضل مسكن در ... ادامه مطلب »