شیوه نامه | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
آخرین خبرها

شیوه نامه

بسمه تعالي «شيوه نامه انجمن خيرين مسكن ساز ايران» اين شيوه نامه بنا به پيشنهاد هيأت مديره انجمن درجلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۸ مجمع عمومي عادي هيأت امناء مطرح وبه تصويب رسيد. انجمن خيرين مسكن ساز فعاليتهاي خود را درجهت تلاش براي توليد مسكن محرومين براساس مفاد ماده ۲ اساسنامه انجمن واين شيوه نامه وفصول آن ساماندهي مي نمايد. فصل اول: شناسائي ... ادامه مطلب »