اساسنامه | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
آخرین خبرها

اساسنامه

بسمه تعالي «اساسنامه انجمن مركزي خيرين مسكن ساز ايران» فصل اول ـ كليات و اهداف ماده يك )نام انجمن: انجمن مركزي خيرين مسكن ساز ايران است كه در اين اساسنامه به اختصار انجمن ناميده مي‌شود. ماده دو ) موضوع و هدف و وظايف انجمن: ماهيت انجمن حمايتي فرهنگي است كه با التزام به رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي‌ايران ، وفق ... ادامه مطلب »