بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر | برگه 81
آخرین خبرها

اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار به شش پروژه در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی

مهندس شاملومعاون عمران روستایی، مهندس مهدیان معاون بازسازی ومسکن روستایی و مهندس شنوایی مدیرکل دفترنظارت وارزیابی عمران روستایی از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی بازدیدبعمل آورند. ادامه مطلب »