آخرین خبرها

آزمون سراسری دوره آموزشی غیر حضوری

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی بعمل آمده ازسوی دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی یک دوره آموزشی غیر حضوری تحت عنوان  ” مشارکت روستائیان در تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی” انجام شد وآزمون مربوطه از مدیران بنیاد مسکن شهرستان ها، کارشناسان عمران روستایی و کارشناسان فنی ... ادامه مطلب »

کفتگوی اختصاصی در مورد طرح آمارگیری مسکن روستایی با مدیرکل بنیادمسکن

ازکل  ۳۹۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۱۲۰ روستا در ۱۰ شهرستان به عنوان نمونه انتخاب شده… ادامه مطلب »