آخرین نشست هیأت مدیره انجمن خیرین در سال ۹۵

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، آخرین نشست هیأت مدیره انجمن خیرین……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، آخرین نشست هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز در سال ۱۳۹۵ با حضور تمامی اعضاء جهت بررسی مصوبات جلسه قبل، در اداره کل بنیاد مسکن برگزار گردید.
در ابتدا حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن استان از حضور فعال همیشگی اعضاء در جلسات و پیگیر بودن مسائل انجمن خیرین، قدردانی نمودند. سپس شهبازی- مدیرعامل انجمن مطالبی را به منظور بررسی روند پیگیری حقوقی علیه صندوق قرض الحسنه ابوالفضل (ع) مطرح نمودند. و از اعضاء خواستند با توجه به ارائه گزارش وکیل انجمن از اقدامات انجام گرفته، پیشنهادات خود را مطرح نمایند تا نتیجه نهایی جهت تصمیات لازم در خصوص مطالبات انجمن اتخاذ گردد.

Print Friendly, PDF & Email