آسفالت در روستای محمدآباد دشتی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با توجه به سهمیه قیر رایگان به……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مهندس صالحی- مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به اختصاص سهمیه قیر رایگان به این شهرستان، آسفالت روستای محمدآباد به متراژ ۷۵۰۰ مترمربع با مشارکت دهیاری روستا و بنیاد مسکن به اتمام رسیده است.

 

Print Friendly, PDF & Email