احداث پل روستای نور آباد( خون ) دشتستان

به گزارش روابط عمومی مهندس زارعی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان در بازدیدی که……

به گزارش روابط عمومی مهندس زارعی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان در بازدیدی که در فصل زمستان از روستای نورآباد ( خون ) دشتستان بعمل آوردند اعلام نمود در زمان بارندگی، ارتباط فیزیکی بین دو قسمت روستا قطع می شد، بخصوص برای دانش آموزان ابتدایی که جهت عبور از عرض رودخانه آنها با زحمت زیادی مواجه می نمود و خطراتی نیز آنها را تهدید می کرد و همچنین عبور وسائل نقلیه نیز بسیار مشکل می شد لذاجهت آسایش اهالی و سهولت تردد آنها تصمیم به احداث پل بر روی رودخانه گرفته شد.
مهندس زارعی افزود تاثیرات احداث این پل باعث سهولت ایاب و ذهاب اهالی بخصوص در زمان بارندگی و سیلاب های فصلی/ کاهش هزینه های سوخت/ استهلاک خودروهای شخصی و عمومی/ امنیت جانی دانش آموزان و اهالی روستا در زمان بارندگی را در پی دارد همچنین ارتباط فیزیکی بین دو قسمت روستا که نانوایی- مدرسه و مسجد همچنین دسترسی به زمین های کشاورزی و منازل مسکونی را امکان پذیر کرده است.
این پل با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال با طول۶۰ به عرض ۷.۵ متر و با ۳ دهانه احداث شده است.

IMG_6712

IMG_6724

IMG_6742

Print Friendly, PDF & Email