اختصاص قیر رایگان به استان بوشهر

معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: برای عمران و آبادی روستاهاامسال شش هزار تن سهمیه قیر رایگان به این استان اختصاص یافته است……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مهندس زارعی- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: با این میزان سهمیه قیر که براساس تعداد و جمعیت روستاها اختصاص می یابد از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ کیلومتر راه روستایی استان بوشهر آسفالت و راههای بین روستایی بهسازی شده است و ما تلاش داریم سهمیه قیر این استان تا پایان سال به ۱۰ هزار تن افزایش یابد.
مهندس زارعی افزود: با تدبیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۹۴ با استفاده از سهمیه قیر رایگان، روستاهای تحت پوشش خود را جهت آسفالت، بهسازی راههای روستایی و همچنین اجرای طرحهای هادی، قرار دهد و به نحو مطلوب از سهمیه قیر رایگان استفاده نماید. برهمین اساس در سال ۹۴، با اختصاص ۱۴هزار تن قیر رایگان ۵۰ کیلومتر راه روستایی و سال ۹۵ نیز با هفت هزار تن قیر ۲۵ کیلومتر آسفالت شده است.
معاون عمران روستایی گفت: در سالهای گذشته تامین قیر برای آسفالت و بهسازی راههای روستایی از محل اعتبارات استانی تأمین می شد ولی در دولت یازدهم از محل اعتبارات ملی برای تأمین قیراستفاده می شود و با این کار اعتبارات استانی در بخشهای دیگر هزینه می شود.
وی یادآور شد: در زمان حاضر ۶۱۶ روستا و آبادی با ۳۱۵ هزار و ۷۶۴ نفر جمعیت در استان بوشهر وجود دارد که از این شمار۴۰۶ روستای بالای ۲۰ خانوار زیر پوشش بنیاد مسکن استان بوشهر قرار دارند.
مهندس زارعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث بوستانهای امید در استان بوشهر گفت: پروژه احداث ۴۰۰ بوستان امید در این استان از سال گذشته آغاز شد که از این شمار ۳۵۰ بوستان با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۰ درصد کارهای عمرانی در دست اقدام می باشند.

Print Friendly, PDF & Email