اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ در سومین دوره طرح ارزیابی دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و موضوع آیین نامه اجرایی ماده(۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با رویکرد صیانت از حقوق مردم، سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع در گروه سطح یک قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email