آخرین خبرها

از طریق فرم زیر (بخش نظرات) می توانید با روابط عمومی در ارتباط باشید. پس از دریافت پیام شما، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.(در همین قسمت) همچنین می توانید از طریق شماره تلفن زیر، پیام های خود را از طریق روابط عمومی به مدیرکل انتقال دهید. ۰۹۳۹۷۷۱۳۷۳۷ و همچنین پست الکترونیک زیر: ro.h100e@yahoo.com ادامه مطلب »