انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن خیرین مسکن سازاستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: جلسه ی مجمع عمومی عادی انجمن خیرین…….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: جلسه ی مجمع عمومی عادی انجمن خیرین مسکن ساز استان جهت انتخاب هیئت مدیره جدید با حضور سُلکی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور، مهندس روحانی بازرس انجمن خیرین و عضوشورای مرکزی بنیاد مسکن کشور، حجت الاسلام رکنی قائم مقام نماینده ولی فقیه، حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان، شهبازی مدیرعامل انجمن خیرین استان و اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا انجمن خیرین برگزار گردید.
در ابتدا شهبازی از عملکرد پروژه های در دست اقدام و به اتمام رسیده گزارشی را ارائه نمودند و از اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن، ادارات، بانک ها که با همدلی، همکاری و همفکری دست به دست هم دادند و این کار باعث شد انجمن استان امروز حرفی برای گفتن داشته باشد تشکر و قدردانی نمود و افزود با قراردادهایی که منعقد شده وهمچنین واگذاری زمین ازسوی دستگاه های ذی ربط بتوانیم به مردم نیازمند در امر خانه سازی کمک کنیم و هدف مقدس امام خمینی در تأسیس بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ امام را بیشتر پوشش دهیم.IMG_8100

در ادامه مهندس سُلکی ضمن تشکراز تمامی اعضای انجمن خیرین استان در به ثمر رساندن وظایف محوله، گفت: انجمن خیرین که تأمین مسکن برای محرومین و گروه های کم درآمد با محوریت خیرین می باشد در راستای اهداف حساب ۱۰۰ امام با یک نگاه ویژه تر و مهمتر به وجود آمد.
وی ادامه داد ترکیب و حضورفعال هیئت مدیره، حمایت های بنیاد مسکن استان از انجمن خیرین، نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره عواملی است که درموفقیت انجمن نقش بسزایی دارند. و حمایت خیرین در زمینه تأمین اقساط، کمک به مبلغ آورده اولیه، همچنین مصالح ساختمانی و نظارت های فنی در این امر خیرخواهانه صورت گرفته است.
مهندس سُلکی از احداث ۲۸ هزار واحد مسکونی در سطح کشورکه در دست اجراء می باشد خبر داد و گفت: حدود ۱۰ هزار واحد به اتمام رسیده و سهمیه استان بوشهر بدون احتساب واحدهای احداث شده قبلی ۴۵۰ واحد دیگرطی چند ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
درپایان با رای گیری اعضا، هیئت مدیره جدید انتخاب شدند وبا اکثریت آرا، دهقانی بعنوان رئیس هیئت مدیره، وردیانی نایب رئیس، شهبازی مدیر عامل، تابنده بارزس و رستمیان بعنوان منشی و خزانه دار انتخاب شدند.

IMG_8106

Print Friendly, PDF & Email