اولین شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، اولین جلسه ستاد اقامه نماز استان با حضور……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، اولین جلسه ستاد اقامه نماز استان با حضور حیدری- سرپرست و رئیس ستاد اقامه نماز استان و رکنی حسینی- دبیر شورای اقامه نماز، ائمه جماعت بنیاد مسکن شهرستان ها و اعضای ستاد در نماز خانه بنیاد مسکن استان برگزار گردید.

در این جلسه رکنی، ضمن خوش آمد گویی به روحانیون، مدیران بنیاد مسکن و دیگر همکاران اظهار داشت: طبق برنامه های فرهنگی و عملیاتی تدوین شده در مرکز برای اجرا در استان ها ابلاغ شده است. و ما باید با هماهنگی و برنامه ریزی در سال جاری، امور محوله را انجام دهیم.

وی از خدمات ارزنده ای که از لحاظ فرهنگی و زیر ساخت ها در شعب بنیاد مسکن اتفاق افتاده، قدردانی نمود و افزود: بنیاد مسکن در بین دستگاه های اجرایی استان، بین رده های بالا قرار دارد. و ما باید در عمل متعهد شویم در سال جاری به برنامه های ابلاغی با توجه بیشتری عمل نمائیم.

در ادامه گفت: قرآن میفرماید: نمازت را به پا دار، زکات را پرداخت کن و با رکوع کنندگان، رکوع کن. مقصود نماز جماعت می باشد و به نحوی در رفتار خود عمل کنیم که با برپایی نماز جماعت در بنیاد، معاونین، مدیران و کارکنان با شوق و رغبت شرکت نمایند و نماز را در اول وقت بجا بیاورید.

IMG-20160418-WA0015

IMG-20160418-WA0014

Print Friendly, PDF & Email