بازدیداز زمین های چمن و بوستان ها توسط مدیران بنیادمسکن خوزستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با هماهنگی بعمل آمده تعدادی از مدیران……

 به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با هماهنگی بعمل آمده تعدادی از مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن استان خوزستان، جهت هماهنگی، بازدید و دریافت اطلاعات لازم از حوزه عمران روستایی با مدیر کل، معاون عمران روستایی و کارشناسان مربوطه دیدار نمودند.
سپس طی دو روز از پروژه های زمین ورزشی چمن مصنوعی، بوستان های امید روستایی و طرح هادی در بخش مرکزی بوشهر و شهرستان دشتی بازدید و نکات لازم را یادداشت نمودند.

IMG_1547 IMG_1565 IMG_1592 IMG_1597 IMG_1606 IMG_1631 IMG_1640

Print Friendly, PDF & Email