بازدید از خانواده مرحوم توکلی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، چهارشنبه ۲۳ دیماه ۹۴ رضائی- سرپرست

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، چهارشنبه ۲۳ دیماه ۹۴ رضائی- سرپرست حوزه معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن استان، رستمی نیا- رئیس امور اداری، صفائی- از کانون بازنشستگان بنیاد مسکن، تابنده- کارشناس مالی و مسئول روابط عمومی با خانواده مرحوم توکلی دیدار نمودند و ضمن تکریم از خانواده مرحوم، با اهدا لوح سپاس از خانواده توکلی قدردانی و تجلیل بعمل آمد.

30020

4004

Print Friendly, PDF & Email