بازدید از روند پیشرفت مسکن مهر

در نشست توجیهی برنامه های مسکن مهر با حضور کارشناسان دفتر مرکزی…

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: مهندس محمدی مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن، مهندس محسنی معاون مسکن شهری استان در نشست توجیهی برنامه های مسکن مهر با حضور کارشناسان دفتر مرکزی، مهندس ناصری کارشناس مسکن مهر بنیاد استان به همراه کارشناسان مسکن مهر شعب بنیاد مسکن در سالن اجتماعات اداره کل شرکت نمودند.

در ابتدای این نشست کارشناسان مسکن مهر دفتر مرکزی (مهندس حافظی و مهندس مظفری) به اهمیت روش اقساطی و تکمیل سامانه ها، همچنین باز آموزی سامانه مسکن مطالبی را بیان داشتند، و به دنبال آن جلسه پرسش و پاسخ در خصوص رفع مشکلات سامانه توسط کارشناسان برگزار گردید.

در ادامه مهندس محمدی از پروژه ۲۹۴ واحدی حجت شهر عالیشهر در شهرستان بوشهر بازدید و نکاتی را در خصوص نحوه ساخت و ساز و دقت پیمانکاران یادآور شدند.

pmm1

pmm2

Print Friendly, PDF & Email