بازدید از ۴ واحدی قلعه چاهکوتاه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان و مدیرکل جهاد……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان و مدیرکل جهاد کشاورزی به همراه معاونین ایشان از روند پیشرفت فیزیکی پروژه چهار واحدی روستای قلعه چاهکوتاه شهرستان بوشهر جهت اتمام پروژه و نحوه واگذاری به پرسنل جهاد، بازدید بعمل آوردند.

photo_2016-08-03_22-13-43

Print Friendly, PDF & Email