بازدید بخشدار مرکزی بوشهر از پروژه های بنیادمسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بخشدار مرکزی بوشهر از پروژه روستاهای……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بخشدار مرکزی بوشهر از پروژه روستاهای حمود، رستمی و کُره بند به همراه مهندس صداقت- مدیر بنیادمسکن شعبه بوشهر بازدید بعمل آورد.
در این بازدید زنگنه، ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن و رضایت مندی مردم در روستاها را، نشانه ی توجه و رسیدگی به اهداف بلند مدت نظام و دولت در روستاها دانست و افزود برای تحقق و دست یافتن به نتیجه آرمانی، باید سخت تلاش نمود.
مهندس صداقت گفت: دو پروژه طرح هادی روستاهای حمود و رستمی با اجرای عملیات زیرسازی، بیس، آسفالت، سنگ جدول و پیورس پیاده رو در حال اتمام می باشند و دو پروژه با اعتبار یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال از اعتبارات نفت و گاز و تملک دارایی در دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.


Print Friendly, PDF & Email