بازدید رئیس دفتر ریاست جمهوری از غرفه بنیاد مسکن

بازدید دکتر نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری از غرفه بنیاد مسکن استان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر در سفر ریاست جمهور و هیات دولت به استان در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ( سامانه ۱۱۱ ) و پیگیری درخواست های مردمی، دکتر نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری، دکتر شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور . دکتر رضوی معاون امور مناطق محروم و امور روستایی وزارت کشور و استاندار بوشهر از اتاق کار و روند پیگیری نامه های مردمی ( سامد ) بنیاد مسکن استان بطور جداگانه بازدید بعمل آوردند.
در این بازدیدها از فعالیت های انجام شده توسط بنیاد مسکن، اعتبارات تخصیص یافته به طرح های هادی همچنین پرداخت تسهیلات به طرح بهسازی و مقاوم سازی در روستاها مطرح شد که اطلاعات لازم در اختیار آنان قرار گرفت.

MVI_4902.MOV_20150118_221214.370

IMG_4891

IMG_4881

IMG_4894

IMG_4952

Print Friendly, PDF & Email