بازدید فرماندار بوشهر از پروژه های نهضت ملی مسکن

فرماندار شهرستان بوشهر از روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در این شهرستان بوشهر بازدید کرد.

صالح رحیمی در بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن در شهرستان بوشهر گفت: تأمین مسکن بعنوان نیاز اساسی جامعه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و پروژه های نهضت ملی مسکن در این راستا در حال اجراست.

وی گفت: تلاشهای خوبی جهت تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بوشهر صورت گرفته و زمین مورد نیاز برای این مهم تأمین شده است.

وی با اشاره به همکاری مردم در تأمین آورده اولیه جهت سرعت بخشی به پروژه های مسکونی، افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه ها توسط بنیاد مسکن رضایتبخش است.

Print Friendly, PDF & Email