بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ۶۸ واحدی شهرستان دیر

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان دیر بازدید کرد.

Print Friendly, PDF & Email