بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان کنگان

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان کنگان بازدید کرد.

Print Friendly, PDF & Email