بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان تنگستان

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان تنگستان بازدید کرد.

Print Friendly, PDF & Email