بازدید معاون فرماندارشهرستان دیر ازپروژه های بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی مهندس منصوری- معاون عمرانی فرمانداری شهرستان دیر بهمراه مهندس صداقت……

به گزارش روابط عمومی مهندس منصوری- معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دیر بهمراه مهندس صداقت مدیر بنیاد مسکن شهرستان از پروژه های بخش بردخون بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید مهندس صداقت در خصوص اجرای طرح هادی روستایی، تحقیق در زمینه فنآورهای نوین جهت ساخت مسکن روستایی و اعتبارات عمرانی مطلبی را بیان نمود و افزود اعتبارهای تخصیص یافته نفت و گاز، استانی و تبصره ماده ۲۲ که بالغ بر پانزده میلیارد و هفتصد و چهل و دو میلیون ریال بوده،که در روستاهای بردخون کُهنه، شهنیا، وحدت آباد، آبکُش، مغدان، کُناری و سجادیه در زمینه اجرای طرح های هادی، احداث پارک و احداث زمین چمن مصنوعی ورزشی به اجرا در آمده است.

IMG-20150524-WA0013

Print Friendly, PDF & Email