بازنگری طرح هادی روستای سربست

درجلسه هماهنگی که میان معاونت بازسازی و عمران روستایی بنیاد مسکن صورت گرفت….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: درجلسه هماهنگی که میان معاونت بازسازی و عمران روستایی بنیاد مسکن صورت گرفت، مقرر گردید واحدهای آسیب دیده از زلزله در روستای سربست با توجه به بازنگری طرح هادی بازسازی شوند.

مهندس زارعی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بیان داشت: بازنگری وضع موجود روستا با انجام نقشه برداری و مشخص کردن عرض گذرها، طبق طرح هادی مصوب، باعث عقب نشینی واحدهای مسکونی ، جلوگیری از تخلفات ساخت وسازهای غیرمجاز و خارج از محدوده روستا طبق ضوابط طرح هادی خواهد شد.

مهندس زارعی ازهمکاری مطلوب دهیاری روستا با کارشناسان بنیاد مسکن دراجرای این عملیات جهت دسترسی به تمام نقاط مورد نظر قدردانی نمودند. 

ba2

ba3

ba4

Print Friendly, PDF & Email