بازنگری ۲ طرح هادی

تصویب طرح های هادی روستای دهقائد و بندرعامری توسط کمیته تصویب طرح هادی استان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جلسه کمیته تصویب طرح هادی و تعیین محدوده روستایی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان، معاونین عمرانی فرمانداری های دشتستان، تنگستان و نماینده دستگاه های اجرایی این کمیته در اداره برگزار گردید.
در این نشست طرح های بازنگری روستای بندر عامری از توابع شهرستان تنگستان و روستای دهقائد از توابع شهرستان دشتستان، بطور جداگانه مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.

 

Print Friendly, PDF & Email