با حمایت و آرای مطلق هیات مدیره؛ مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر ابقا شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ علی یزدانشناس مدیرعامل سابق انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر از سوی هیات مدیره جدید بار دیگر با آرای مطلق برای دو سال سکان هدایت این انجمن را به دست گرفت.

نشست مجمع عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر به منظور تعیین هیئت مدیره جدید و انتخاب مدیرعامل جدید با حضور رئیس امور پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، فرماندار بوشهر و مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.

پس از برگزاری انتخابات و تعیین هیأت مدیره جدید انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر، علی یزدان‌شناس با آرای مطلق برای دو سال دیگر سکان هدایت این انجمن را به دست گرفت.

پروژه‌های مسکونی ۲۴ واحدی در روستای احمدی، ۳۲ واحدی در عالی‌شهر و ۱۱۵ واحدی خانواده‌های دارای دو عضو معلول به صورت خودمالکی در شهرستان بوشهر از جمله اقدامات مهم انجمن خیرین مسکن ساز استان طی دو سال اخیر است.

Print Friendly, PDF & Email