بررسی احکام و چارت سازمانی کارکنان بنیاد مسکن بوشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی در جهت بررسی چارت سازمانی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی در جهت بررسی چارت سازمانی، تطبیق حکم های کارگزینی کارکنان بنیاد مسکن استان با حضور رحیمی- رئیس دایره انتصابات بنیاد مسکن مرکز، حیدری – مدیرکل بنیاد مسکن استان، معاون پشتیبانی و کارشناسان مربوطه در دفتر مدیرکل برگزار گردید. در این نشست پیشنهادات و راهکارهای لازم جهت بهینه سازی احکام پرسنل مورد بررسی قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email