بررسی بوستان های شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست هماهنگی با پیمانکاران……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست هماهنگی با پیمانکاران با حضور احمدی منفرد، جهت بررسی پیشرفت فیزیکی بوستان ها در ۶۷ روستای شهرستان تنگستان تشکیل گردید.
در این نشست مدیر بنیاد مسکن شهرستان، با توجه به پیشرفت ۷۰ درصدی بوستان ها گفت: کیفیت و سرعت در انجام پروژه ها از تعهدهای بنیاد مسکن می باشد. و پیمانکاران طبق برنامه زمان بندی موظف به اجرای تعهد خود بوده و در وقت تعیین شده پروژه را به اتمام برسانند.  

photo_2016-10-06_14-16-53photo_2016-10-06_14-16-25

Print Friendly, PDF & Email