بررسی تفاهم نامه همکاری میراث فرهنگی و بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، به منظور بهره گیری از ظرفیت ها، توان های بالقوه فرهنگی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، به منظور بهره گیری از ظرفیت ها، توان های بالقوه فرهنگی و تاریخی و اجتماعی نواحی روستایی با هدف تقویت بنیان های اقتصادی مناطق روستایی و افزایش میزان کسب و کار محلی با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و زیست محیطی مناطق طبیعی و تداوم همکاری متقابل در دو دستگاه، نشستی در بنیاد مسکن برگزار گردید.
دکتر امیرزاده- مدیرکل میراث فرهنگی، ضمن موضوع و اهداف تفاهم نامه، مواردی از قبیل مشارکت و استفاده از ظرفیت دو دستگاه به منظور توانمند سازی جوامع روستایی ودستیابی به توسعه پایدار با تقویت و اجرای فعالیت های مرتبط با گردشگردی روستایی، حفاظت از جاذبه ها و اماکن موجود در روستا، ضوابط ساخت و ساز، توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی را مطرح نمودند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در زمینه حفظ منظر بافت های تاریخی وفرهنگی و بازنگری طرح های هادی روستاهای منتخب هدف گردشگری استان با حفظ الگوی معماری بومی در الگوسازی مسکن روستایی مطالب لازم مطرح گردید و توافق های لازم در جهت اجرای مفاد تفاهم نامه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید از نماینده سازمان در جلسات بررسی و تصویب طرح های هادی که دارای عناصر تاریخی هستند دعوت بعمل آید. همچنین برنامه بازدید از روستاهای گردشگری استان با توجه به اولویت ها طی یک برنامه زمان بندی شده با حضور کارشناسان در دستور کار قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email