بررسی روند اجرای تفاهم نامه اقشار کم درآمد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بمنظور پرداخت کمک های بلاعوض به واحدهای……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بمنظور پرداخت کمک های بلاعوض به واحدهای نیمه کاره استفاده از تسهیلات طرح ویژه، شرایط استفاده از این کمک ها و به بهره برداری رسیدن این واحدها نشستی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان، مدیران کل مسکن روستایی و نظارت ارزیابی امور بازسازی بنیاد مسکن مرکز و مسئولین مربوطه در اداره کل برگزار گردید.

مهندس سهرابی- مدیرکل مسکن روستایی، تخصیص کمک های بلاعوض به افراد و واحدهای مشمول را خواستار شدند و افزود: حساسیت ویژه و فرصت مناسبی جهت خانه دار شدن واحدهای نیمه تمام که اغلب به افراد محروم و مستضعف می باشند بوجود آمده است. پیگیری و تلاش مدیرکل استان را عامل اصلی اختصاص بیش از سه برابری این مبلغ در سال قبل شمردند و از مدیران شعب خواستار مسائل و مشکلاتی که در خصوص جذب این کمک با توجه به محدویت زمانی دارند در قالب گزارش ارائه نمایند که پس از بحث و تبادل نظر راهکارهای لازم مطرح گردید.
از موارد مطرح شده: * پرداخت کمک بلاعوض به افرادی که تقاضای تخریب و نوسازی در مناطق کم برخوردار از تسهیلات بهسازی مسکن روستایی هستند، در صورتی که جز اقشار کم درآمد روستایی باشند بعنوان یک آیتم تشویقی لحاظ شود. * اولویت اعطای تسهیلات طرح ویژه با روستاها، علی الخصوص روستاهایی که بیشتر در معرض خطر سوانح طبیعی هستند. * واحدهای غیر فنی مشمول دریافت کمک بلاعوض نمی گردد. * اولویت متقاضیان بی سرپرست جهت دریافت تسهیلات طرح ویژه و کمک بلاعوض با هماهنگی دفتر مرکزی. * نیاز سهمیه کمک بلاعوض به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی که دارای دو عضو معلول و بیشتر هستند، مکاتبه لازم با بنیاد مسکن مرکز صورت تا اعتبار مورد نیاز تأمین گردد. * بازدیدهای جداگانه و موثر مدیران شعب بنیاد از واحدهای مشمول کمک بلاعوض در روستاها. * نظارت رایگان اعضای نظام فنی روستایی، دلیل بر عدم حضور آنان جهت کنترل مراحل عملیات اجرایی نخواهد گردید. * مستند سازی کلیه پرداخت ها و کنترل مراحل نظارت واحدهای مشمول کمک بلاعوض بصورت مستمر انجام شود.

Print Friendly, PDF & Email