بررسی زیست محیطی دهکده گردشگری بوشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان، دکتر دلشب- مدیرکل محیط زیست و مشاوره طرح در خصوص بررسی مطالعات زیست محیطی دهکده گردشگری شهر بوشهر در سازمان محیط زیست برگزار گردید.
در این نشست به مسائلی همچون فضای سبز، فاضلاب، جمع آوری پسماندها و انتقال آن از دهکده، احداث تأسیسات جدید، مجوز جدید تهیه و گزارش برنامه زیست محیطی مطالبی مطرح شد. و مقرر گردید مشاور گزارش های لازم در این خصوص را در کمترین زمان ممکن ( یک هفته ) جهت تصمیمات لازم ارائه نماید.

IMG_9051

Print Friendly, PDF & Email