بررسی طرح هادی روستاهای هلیله و بندرگاه بوشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی به منظور بررسی طرح هادی روستاهای هلیله و بندرگاه……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی به منظور بررسی طرح هادی روستاهای هلیله و بندرگاه با حضور گروه کارشناسی استان در اداره کل بنیاد مسکن برگزار گردید.
در این نشست نکات لازم توسط گروه کارشناسی مطابق با پدافند غیرعامل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشاور نسبت به جابجایی و طرح های پیشنهادی، پیش بینی های لازم از قبیل: طراحی گذر با عرض حداقل ۱۴ و ۱۶ متری در چهار جهت روستا، ترسیم و توسعه پارکینگ، موقعیت واحدهای تجاری، طراحی فضای سبز، رعایت حریم ۶۰ متری دریا، طراحی مجدد شبکه گذر بندی روستا در تهیه طرح لحاظ گردد.

IMG_1656 IMG_1659

Print Friendly, PDF & Email