بررسی مسائل مناطق زلزله زده دشتی و دشتستان دراستانداری

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جهت پیگیری مسائل و مشکلات مناطق زلزله زده شهرستان های………

 به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جهت پیگیری مسائل و مشکلات مناطق زلزله زده شهرستان های دشتی و دشتستان نشستی با حضور مهندس رستمی معاون امور عمرانی استاندار، مهندس فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن استان، مهندس عبدالهی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی و مرادی سرپرست مدیریت بحران در استانداری برگزار گردید.

IMG_6506

در این نشست با توجه به هماهنگی های به وجود آمده مقرر گردید نسبت به پیگیری تخصیص اعتبارات لازم جهت محوطه سازی، دیوار کشی، تجهیز مساجد و تکمیل طرح های هادی روستایی در مناطق زلزله زده دشتی اقدام گردد.
و در خصوص بازسازی معابر شهری و روستایی، جهت زیر ساخت های مناطق زلزله زده دشتستان تصمیماتی اتخاذ گردید.
همچنین برای مقاوم سازی ۴۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده دشتی و دشتستان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید مصوبات پیشنهاد شده از طریق دفتر مرکزی جهت عملیاتی شدن توسط بنیاد مسکن استان پیگیری گردد.

Print Friendly, PDF & Email