بررسی مسائل نیروهای مشمولین وظیفه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن در خصوص بررسی نیروهای سرباز……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد مسکن در خصوص بررسی نیروهای سرباز شاغل در بنیاد مسکن نشستی با مدیر کل، معاون پشتیبانی، امور اداری و کارگزینی برگزار گردید. در این نشست به موضاعاتی از قبیل: نحوه جذب نیروهای مشمول، رعایت قوانین و مقررات، نظام و آراستگی مشمولان وظیفه، ارائه اسناد و مدارک از بدو ورود و ارسال به موقع اسناد به دفتر مرکزی و همچنین جابجایی مشمولین در سطح استان با هماهنگی قبلی، مطرح و تبادل نظر گردید.

 

Print Friendly, PDF & Email