بررسی مسائل ۱۶ واحدی مسکن مهر در شبانکاره

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر : جلسه ای از سوی بخشدار بخش شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان با حضور……به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر : جلسه ای از سوی بخشدار بخش شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان با حضور مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتستان، کارشناس مسکن مهر، کارشناس واگذاری بنیاد مسکن استان و متقاضیان ۱۶ واحدی در بخشداری شبانکاره برگزار گردید.
ابتدا مهندس نوروز پور موانع و مشکلات موجود در پروژه را تشریح نمود و راهکارهای لازم در جهت پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی و واریز آورده متقاضیان را ارائه نمودند.
سپس متقاضیان از عدم تکمیل واحد ها و تحویل آنها انتقادهای خود را مطرح کردند.

 مهندس ناصری کارشناس مسکن مهر دلیل آماده نشدن واحدها را عدم واریز به موقع آورده اعضا اعلام نمود و مقرر شد در اسرع وقت متقاضیان نسبت به تکمیل آورده خود اقدام نمایند.

100

 

Print Friendly, PDF & Email