بررسی مشکلات ۳۰۸واحدی شهرستان دیلم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست کاری در خصوص بررسی مشکلات پروژه……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست کاری در خصوص بررسی مشکلات پروژه ۳۰۸ واحدی شهرستان دیلم با حضور مهندس طاهری – معاون عمرانی فرماندار شهرستان دیلم، مهندس ناصری- کارشناس مسکن مهر بنیاد مسکن استان، مهندس حیدری- نماینده دفتر فنی استانداری، کلانتری- نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی زاده- مدیر عامل تعاون مسکن مهر و پیمانکار پروژه در اداره کل بنیاد مسکن برگزار گردید.
در این نشست راهکارهای لازم در رفع موانع و مشکلات پروژه ۳۰۸ واحدی تعاونی مسکن مهر شهرستان دیلم جهت فعال شدن کارگاه و تکمیل سریع واحدهای باقیمانده ارائه گردید. و مقرر شد پیشنهادها و مصوبه های جلسه را جهت تصمیم گیری به شورای مسکن استان ارسال گردد.

IMG_7000

Print Friendly, PDF & Email