بررسی و تصویب ۵ طرح هادی در دشتستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جلسه طرح تصویب پنج روستای……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جلسه طرح تصویب پنج روستای دهقائد، بُنداروز، راهدار، حسن آباد و چاه خانی شهرستان دشتستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان و امور اراضی، مشاور، نماینده گان ادارات مربوطه و روسای شورا و دهیاری ها در اداره کل برگزار گردید.
در ابتدا مشاور طرح ها بطور جداگانه نسبت به معرفی و پیشنهادات لازم جهت اجرا در طرح های پیش بینی شده ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، نقطه نظرات و راهکارهای لازم ( پیش بینی پدافند غیر عامل در بررسی طرح های هادی، گسترش تعریض محور خروجی روستا، کاربری های عمومی در بافت روستا با درنظر گرفتن جاذبه های روستا و ….. ) توسط کارشناسان مربوطه مطرح شد که پس از تصویب و تأیید نهایی به مشاور طرح ابلاغ گردید.

Print Friendly, PDF & Email